+48 698-753-938 stanislawkoziol@poczta.fm

BUDOWNICTWO

Oferuję Państwu następujący zakres usług:

 

 • Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno- budowlanej (art. 25, 26 Ustawy Prawo Budowlane)
 • Przeglądy techniczne obiektów budowlanych
 • Pełnienie funkcji Kierownika Budowy (art. 22, 23 Ustawy Prawo Budowlane)
 • Odbiory techniczne obiektów budowlanych m.in. mieszkań, domów jednorodzinnych
 • Wykonanie projektów budowlanych wraz z uzyskaniem w imieniu Inwestora decyzji o pozwoleniu na budowę
 • Wsparcie prawne, techniczne oraz organizacyjne dla procesów budowlanych
 • Analiza i przygotowanie umów o roboty budowlane
 • Negocjacje umów o roboty budowlane
 • Roszczenia gwarancyjne w umowach o roboty budowlane
 • Przygotowanie dokumentacji odbiorowej inwestycji dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
 • Ekspertyzy i oceny techniczne w budownictwie
 • Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie robót budowlanych
 • Prawo zamówień publicznych w postępowaniach przetargowych na roboty i usługi budowlane
 • Spory z nieuczciwymi Wykonawcami
 • Weryfikacja prawna nieruchomości pod kątem możliwości zabudowy wg koncepcji Inwestora, w szczególności pod kątem zgodności inwestycji z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
 • Wsparcie prawne i techniczne przy zakupie nieruchomości
 • Usługi tłumaczenia dokumentacji technicznej z/na język angielski
 • Efektywna koordynacja robót na terenie budowy
 • Wsparcie zagranicznych kontrahentów w zakresie Prawa Budowlanego i przepisów towarzyszących obowiązujących na terenie Polski

KONTAKT

RELIABLE Stanisław Kozioł

Kraków, Wadowice

stanislawkoziol@poczta.fm

+48 698 753 938

Zgoda

Linkedin