+48 698-753-938 stanislawkoziol@poczta.fm

POLITYKA PRYWATNOŚCI- opracowana w dniu 24 lipca 2018 r.

Ochrona prywatności Użytkowników strony internetowej www.reliable@com.pl jest kluczowym obszarem bezpieczeństwa dla RELIABLE Stanisław Kozioł. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika na Stronie Internetowej www.reliable@com.pl jest RELIABLE Stanisław Kozioł z siedzibą w Chrząstowice 30, 34-114 Brzeźnica (zwany dalej „Administrator”)

Celem Administratora jest również należyte informowanie Użytkowników o prawach i obowiązkach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”). Wobec powyższego, chroniąc prywatność Użytkowników strony internetowej, w niniejszym dokumencie Administrator informuje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony internetowej www.reliable@com.pl (zwane dalej „Strona Internetowa”), sposobach zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także o prawach Użytkowników.

Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, korzystająca ze Strony Internetowej www.reliable@com.pl usług oferowanych przez Administratora.

A. ZGODA UŻYTKOWNIKA

Korzystanie ze Strony Internetowej www.reliable@com.pl przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik akceptuje, że Administrator gromadzi oraz wykorzystuje dane osobowe zgodnie z Polityką Prywatności i obowiązującymi przepisami prawa.

Dane osobowe Użytkownika Strony Internetowej są przetwarzane przez Administratora w oparciu o jego dobrowolną zgodę, oraz w niektórych przypadkach opisanych w niniejszym dokumencie, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Użytkownik ma prawo aby w dowolnym czasie wycofać wyrażoną uprzednio zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika przed jej wycofaniem.

W przypadku, gdy nastąpi zmiana niniejszej Polityki Prywatności, a Użytkownik nadal będzie korzystał ze Strony Internetowej, traktowane jest to jako wyrażenie zgody Użytkownika na obowiązujące zapisy aktualnej Polityki Prywatności.

B. KTÓRE DANE OSOBOWE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ ADMINISTRATORA I SPOSÓB ICH POZYSKIWANIA ?

1. Sposób pozyskiwania danych osobowych

Administrator pozyskuje dane osobowe Użytkownika za pośrednictwem Strony Internetowej, poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej i przesłanie za jego pośrednictwem wiadomości do Administratora. Dodatkowo Administrator pozyskuje dane osobowe poprzez: bezpośrednią korespondencję mailową, rozmowy telefoniczne z Użytkownikiem, osobiste spotkania z Użytkownikami Strony Internetowej.

Podanie danych osobowych w formularzu kontaktowym, w korespondencji mailowej lub telefonicznej, jest absolutnie dobrowolne.

2. Jakie dane osobowe są gromadzone?

Administrator gromadzi wyłącznie niezbędne dane osobowe dotyczące Użytkownika, np. adres e-mail; imię i nazwisko; treść wiadomości; temat wiadomości. Administrator gromadzi wyłącznie dane, które są mu niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym: oferowania usług, realizacji zleceń otrzymanych od Użytkowników, wypełniania wymogów prawa obowiązującego na terenie Polski.

 

C. W JAKICH CELACH ADMINTRATOR PRZETWARZA DANE OSOBOWE ?

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu komunikacji z nim w spersonalizowany sposób. Administrator komunikuje Użytkownikowi informacje dotyczą oferowanych usług, bezpieczeństwa danych osobowych, aktualizacji sieci, przypomnień, ale również ofert Administratora lub jego partnerów biznesowych. Komunikacja z Użytkownikiem dotyczy także obsługi Użytkownika

– W celu pomocy Użytkownikowi, odpowiedzi na zapytania Użytkownika

– W celu procedowania roszczeń w sytuacji konfliktu pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem

– Korzystania z danych osobowych Użytkownika udostępnionych przez niego za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej w celu komunikacji prowadzonej przez Administratora w ramach prowadzonej działalności, w szczególności przedstawianie ofert handlowych Użytkownikowi

– W celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako klienta Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

– W celu prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym klientem Administratora tytułem realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń od Użytkownika będącego klientem w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz spełnienia obowiązków prawnych Administratora wobec organów podatkowych na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

– W celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie z oświadczeniami woli dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora. Zgody udzielone w zakresie komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontakt telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego) mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

– W celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Użytkownika określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

– W celu realizacji wymogów prawa obowiązującego na terenie Polski, w tym współpracy z organami administracji Państwowej (np. Nadzór Budowlany)

 

D. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik na każdym etapie przetwarzania jego danych ma zapewniony dostęp do swoich danych, weryfikację prawidłowości przetwarzania danych, ich korektę, jak również ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, może żądać usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia danych.

W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z przysługujących mu praw, może on się skontaktować z Administratorem poprzez wysłanie informacji na adres email: stanislawkoziol@poczta.fm

W każdej chwili Użytkownik może skontaktować się z osobą odpowiedzialną za prawidłowość przetwarzania Twoich danych osobowych wysyłając wiadomość e-mail na adres: stanislawkoziol@poczta.fm jak również może wnieść skargę do organu nadzoru w sprawach ochrony w związku z przetwarzaniem danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

E. PLIKI COOKIES

Czym są pliki “cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze strony internetowej. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Czemu służą pliki „cookies”?

Pliki „cookies” wykorzystywane są do:

– utrzymania technicznej sprawności pomiędzy serwerem Strony Internetowej, a urządzeniem końcowym Użytkownika

– optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze Strony Internetowej i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika

– zbierania statystyk odwiedzin Strony Internetowej wspierających poprawę ich struktury i zawartości

 

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika.

Jak usunąć „cookies” ?

Zwykle oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Administrator informuje, że:

– przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Strony Internetowej może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przez niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików „cookies”, bądź informowała Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Więcej informacji o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępnych jest w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika Strony Internetowej

– ograniczenie stosowania plików „cookies” przez Użytkownika może negatywnie wpłynąć na poprawność i ciągłość świadczenia Usług na stronie internetowej

W przypadku gdy Użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach „cookies”, może w każdej chwili zmienić zasady dotyczące plików „cookies” za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

 

F. INNE ISTOTNE INFORMACJE

Przechowywanie danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników uzależniony jest od celów przetwarzania przez Administratora danych i jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest konieczny do osiągnięcia określonych celów.

W każdym z powyższych przypadków, po upływie niezbędnego okresu przetwarzania, dane mogą być przetwarzane tylko w celu dochodzenia roszczeń na tle łączących strony relacji do czasu rozstrzygnięcia tych roszczeń na drodze prawnej oraz realizowania wymogów prawnych.

Zmiany Polityki prywatności

W celu uaktualnienia informacji zawartych w Polityce prywatności strony internetowej www.reliable@com.pl oraz jej zgodności z przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulegać modyfikacjom/zmianom. W sytuacji zmiany Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na początku jej tekstu. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych przez Administratora, Administrator rekomenduje Użytkownikom regularne zapoznawanie się z aktualną Polityką Prywatności.

Linkedin